Organizācijas

 

Tirgus dalībnieki
Seldon apzina apjomīgu datu bāzi par tirgus dalībniekiem – pasūtītājiem un piegādātājiem. Sistēmas sadaļā apkopotie dati ir gan par valsts, gan komercstruktūrām, kuras piedalās izsludinātajos iepirkumos un elektroniskajos tirgos.
 
Sūdzības par pasūtītājiem
Seldon nodrošina piekļuvi sūdzību informācijas bāzei, kuras iesniegtas izskatīšanai Krievijas Federācijas Federālajam Pretmonopola Dienestam (FPD). FPD informācija tiek apkopota no visiem Krievijas reģioniem, tas Jums dod  iespēju pārliecināties par Jūsu partnera vai potenciālā partnera godīgumu. 
 
Negodprātīgie piegādātāji
Informācijas pārskats par negodīgiem piegādātājiem, kuri ir ieļauti Federālajā Pretmonopola Dienesta reģistrā, – šī ir vēl viena sistēmas izmantošanas priekšrocība. Sadaļa dod iespēju uzzināt organizāciju rekvizītus, iemeslus to iekļaušanai reģistrā, iekļaušanas un izslēgšanas datumus, pilnvaroto iestādi, kura izdevusi lēmumu, noslēgto līgumcenu u.c. ziņas.
 
Kontaktu koks
Kompānijas, kas vismaz vienu reizi piedalījušās iepirkumos un ir iekļautas sistēmas kopējā datu bāzē, var būt savstarpēji saistītas. Kontaktu koks dod iespēju apskatīt savstarpējo saistību starp piegādātājiem un pasūtītājiem, arī vairākos līmeņos un pastarpināti.
 
Uzņēmumu informatīvās kartītes
Sistēma dod iespēju ērtā veidā aplūkot visu pieejamo informāciju par konkrēto uzņēmumu vai organizāciju. Katrai organizācijai izveidota individuāla informatīvā kartīte, kurā apkopota informācija sākot ar bankas rekvizītiem un kontaktiem līdz pat atrašanās vietai kartē.
 
Valsts vienotais juridisko personu reģistrs
Dati par visām Krievijas Federācijas juridiskām personām no Valsts vienotā juridisko personu reģistra. Informācija par reģistrācijas datiem, īpašniekiem, pamatkapitāla lielumu, izdotajām licencēm, piešķirtajiem sertifikātiem un kontaktinformācija.
Reģistrs satur datus par vairāk nekā 7,1 milj. organizācijām.

 

« Atgriezties