Cenu piedāvājumi

 

Šajā sistēmas sadaļā iespējams iegūt informāciju par uzņēmumu piedāvātajām precēm, pakalpojumiem un to cenām. Ērtākai sistēmas lietošanai informācija sadalīta nozarēs un apakšnozarēs, kas ļauj atrast konkrētu produkciju.
Dotā informācija būs noderīga meklējot jaunus sadarbības partnerus, konkrēta produkta vai pakalpojuma piegādātājus, kā arī esošās tirgus situācijas analīzei.
 
Ja vēlaties izvietot sava uzņēmuma piedāvāto produktu vai pakalpojumu cenu piedāvājumus citiem sistēmas Seldon.2010 lietotājiem, vairāk lasiet sadaļā papildus servisi (pakalpojums Seldon.Reklama) 
 
 
« Atgriezties